PLAVECKÝ KURZ PRO NEPLAVCE
kurz je zaměřen na odstranění pocitu strachu z vody a získání primárních plaveckých dovedností pro postup do velkého bazénu
 
 • trénink probíhá dvakrát týdně na KB SAREZA v Ostravě – Porubě pod vedením hlavní trenérky, bývalé juniorské reprezentantky v plavání, Petry Formánkové a jejího trenérského týmu (…)
 • náplň PK:  
 1. výuka probíhámalém bazénu
 2. nácvik dýchání
 3. základní plavánídeskou a jinými pomůckami
 4. nácvik skoků do vody
 5. občasné dobrovolné „návštěvy“ velkého bazénu
 6. kurz je veden maximální zábavnou formou, doplněn různými akcemiprůběhu roku
 • tréninky se konají v úterý a ve čtvrtek, 18,00 - 19,00 hodin
 • tréninková hodina trvá 45 minut  
 
PLAVECKÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY (dále PK)
Kurz je zaměřen na zdokonalení a rozvoj základních plaveckých dovedností dětí od čtyř let, které zvládnou pohyb v bazénu s pomůckami bez potřeby kontaktu s dnem
 
 • trénink probíhá dvakrát týdně na KB SAREZA v Ostravě – Porubě pod vedením hlavní trenérky, bývalé juniorské reprezentantky v plavání, Petry Formánkové a jejího trenérského týmu (…)
 • náplň PK:  
 1. nácvik dýchání
 2. základy tří plaveckých způsobů (znak, prsa, kraul)
 3. nácvik skoků do vody
 4. kurz je veden zábavnou formou, doplněn různými akcemiprůběhu roku
 • tréninky se konají v úterý a ve čtvrtek, v době 17,00 – 18,00, resp. 18,00 - 19,00 hodin
 • tréninková hodina trvá 45 minut
 
INTENZIVNÍ PLAVECKÝ KURZ (dále IPK)
Kurz zaměřený na hlubší zdokonalení plaveckých dovedností s cílem účastnit se plaveckých závodů a případným pokračováním v závodní plavecké kariéře v našem klubu
 
 • do Intenzivního plaveckého kurzu mohou Vaše děti vstoupit pouze na doporučení trenéra Plavecké přípravky
 • trénink probíhá třikrát týdně na KB SAREZA v Ostravě – Porubě pod vedením hlavní trenérky, bývalé juniorské reprezentantky v plavání, Petry Formánkové a jejího trenérského týmu (…)
 • náplň IPK:
 1. pokročilý trénink všech čtyř plaveckých způsobů: motýl, znak, prsa, kraul
 2. nácvik startovních skoků, obrátek a závodní taktiky
 3. lehká forma sportovního výkonnostního tréninku
 • členové IPK mají možnost se účastnit několika závodů ročně, mohou se, po domluvě s trenéry, začlenit do tréninku Sportovních tříd plavání a absolvovat společná soustředění i vyšší počet závodů
 • tréninky se konají v pondělí, úterý a ve čtvrtek, v době 15,00 – 16,00, resp. 16,00 - 17,00 hodin      
 • tréninková hodina trvá 60 minut  

Plavecké kurzy KPS OSTRAVA 2015