-

Je důležité umět plavat pro zachování bezpečnosti a ochrany před utonutím.

-

Je to tělovýchovná aktivita s nejnižším úrazovým rizikem, vodní prostředí svým odporem znemožňuje prudké, švihové nebo silové pohyby, brzdí je, aniž by omezilo rozsah pohybu v kloubech.

-

Plavání všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo, je to výborná prevence bolestí v zádech.

-

Srdečně cévní systém spolu s rytmickou prací svalů a hlubokým a pravidelným dýcháním vede k udržení či zdokonalení tělesné kondice.

-

Pobyt ve vodě působí pozitivně na rozvoj termoregulačních schopností a napomáhá všeobecně žádoucímu otužování dětí a zvyšování imunity organizmu.

-

Nad vodní hladinou je vzduch mimořádně čistý, bezprašný, nasycený vodními parami, plavání je proto vhodné i pro jedince respiračně oslabené.

-

Přiměřeným drážděním nervové soustavy vyvolává příjemné a uklidňující pocity, jež jsou zprostředkovány právě bezprostředním kontaktem s vodou.

Plavecké kurzy KPS OSTRAVA 2015