Plavání je jedním ze sportů, který můžeme pěstovat již od raného dětství až do pozdního stáří. Děti ve věku 5 až 7 let si umějí nejen hrát, ale jsou i schopny absolvovat hravou formou výcvik plavání. U takto malých dětí nejde o nijak zvlášť specializovaný trénink, nýbrž jeho účelem je rozvinutí pohybových dovedností a schopností ve vodě formou zábavy. Děti tohoto věku by měly být zvyklé z mateřských škol na společnou práci a reagovat na pokyny cvičitele dané skupiny. Plavání v organizované skupině má za následek nejen socializaci (začlenění jedince do společnosti) a jeho osamostatňování. Dítě také získává první sociální uznání a sebedůvěru na základě příjemného prožitku ve vodě a díky úspěšně provedeným pokusům, za něž je chváleno.
Plavání není příliš koordinačně náročné a my vycházíme ze základních předpokladů, že nácvik plavecké lokomoce je pro toto období vhodný a možný. Kromě příjemných zážitků potřebuje dítě prožít hru a pocit, že něco dokáže samo. Naším cílem je, aby dítě bylo schopno doplavat k pevnému cíli a během cesty se pravidelně nadechovalo. Z hlediska bezpečnosti je naší snahou jej naučit, že si, v případě únavy, může lehnout na záda a že ho voda unese. Na základě získaných dovedností a zkušeností by mělo dítě získat k vodě respekt a naučit se odhadnout, co voda dokáže.
Plavání musí dětem přinášet uspokojení a radost.

Plavecké kurzy KPS OSTRAVA 2015